Otoczenie regulacyjne i Narodowy Cel Redukcyjny

Możliwości zwiększania udziału biokomponentów w paliwach

Strategii realizacji celu OZE w transporcie a plany UE

XIV Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw 
oraz
X Konferencja Krajowej Izby Biopaliw

22-23 września 2021 r.

Novotel City West Kraków