REKLAMA
Twoja ścieżka Strona Główna/Wyszukiwarka

Wiadomości


Wyniki wyszukiwania dla: ropa naftowa
:: Znaleziono 17 informacji ::

2015-01-07 14:04
tzw. niekonwencjonalnych złóż różnego rodzaju surowców, w tym węglowodorów takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Łupki, jako miejsce zalegania zasobów,


2015-01-22 10:03
ropa naftowa spowodowała popłoch wśród firm poszukujących ropy i gazu z łupków. O wątpliwej


2014-12-28 13:48
przy złożach konwencjonalnych. Gaz łupkowy nie różni się składem od naturalnego gazu ziemnego - zawiera metan (75 – 95%) oraz azot, a także domieszki etanu,


2014-12-28 13:48
przy złożach konwencjonalnych. Gaz łupkowy nie różni się składem od naturalnego gazu ziemnego - zawiera metan (75 – 95%) oraz azot, a także domieszki etanu,


2015-01-06 14:04
Unii Europejskiej, Dz. U. C 115 z 09.05.2008 r. s. 0047, eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=2008... Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE


2015-01-02 11:34
Unijne opracowania na tematy związane z wydobyciem gazu z łupków.


2015-01-05 20:04
(same stawki są te same) – piaski traktowane są bowiem jako „zasoby mineralne”, a nie typowo jako „ropa i gaz”, co ma pewne skutki w kwestiach


2014-12-28 13:53
Europa 17,6 bln m3 Źródło: EIA. World Shale Gas Resources: An


2014-12-28 13:41
za kondycję rur okładzinowych, chlorek potasu wspomagający stateczność ściany otworu wiertniczego czy izopropanol, który redukuje napięcie powierzchniowe


2015-11-10 09:30
z kolei mniej gazu. Tak poinformował media Adam Wójcicki z PIG. Wyniki z odwiertów pokazały ponadto, że ropa występuje nie tylko samodzielnie, ale także w


2014-12-22 10:07
jest taka, że do tej pory wykonano 67 otworów. Poszukiwaniom nie sprzyja też taniejąca ropa na światowych giełdach.


2013-11-28 08:34
istotne jest opracowanie w skali laboratoryjnej procesu szczelinowania, selekcji płynów do szczelinowania czy propantów, co ułatwi i umożliwi dobór właściwych


2013-10-17 09:27
Złoża łupkowe oprócz gazu kryją także ropę naftową. Pierwszego odkrycia złóż tight oil, czyli ropy zamkniętej dokonano na pograniczu województw Wie


2013-09-16 09:49
i wierzy w swój plan biznesowy - jest przekonany, podobnie jak Stany Zjednoczone, że tak i Europa może dzięki niekonwencjonalnym surowcom osiągnąć efekt przyspieszenia


2013-08-21 09:38
W Rogitach pod Braniewem zakończono właśnie prace przygotowawcze do wydobycia gazu łupkowego. To etap, który poprzedzi szczelinowanie.


2013-07-24 09:52
Polska wraz z pozostałymi krajami środkowoeuropejskimi powinna wspólnie wspierać odrzucenie niekorzystnych uregulowań środowiskowych, które mogą utrudni


2013-01-29 09:48
PKN Orlen łupkowa ropa z Ameryki Północnej może stać się nowym źródłem surowca. Zwłaszcza w dobie


2013-01-25 09:58
PKB Polski o 3 pkt proc. Oprócz gazu ziemnego ze skał łupkowych wydobywa się też etan oraz propan i butan. Mieszanina propanu i butanu to gaz płynny (LPG).


Zobacz również

Więcej
USA wybiorą ropę z łupków?
2018-12-21

USA wybiorą ropę z łupków? Choć kraje skupione w OPEC wraz ze swoimi sojusznikami zdecydowały się produkować w przyszłym roku mniej ropy, aby zahamować spadek cen surowca, to te plany może zniweczyć polityka USA, które w przyszłym roku chcą postawić na ropę z łupków.

Przybywa ropy z łupków
2018-12-18

Przybywa ropy z łupków Maklerzy podają, że na rynkach pojawiają się obawy nie o to jak OPEC+ będzie się wywiązywać ze swojej decyzji o obniżeniu dostaw, ale o rosnącą produkcję ropy z łupków w USA.


Materiały video

Więcej


Kalendarium

Więcej

© 2001-2019 Information Market S.A. | Polityka prywatności