REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Gaz łupkowy w Polsce  / 

Firmy

Firmy

Podmioty posiadające koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce

Orlen Upstream 

Orlen Upstream to spółka zależna największego polskiego koncernu naftowego PKN Orlen S.A.  Firma działa od 2006 r., a do jej statutowych celów należą m.in.  poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów oraz prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Orlen Upstream jest właścicielem 9 koncesji obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie łącznie niekonwencjonalnych i konwencjonalnych złóż węglowodorów, oraz 1 koncesji wyłącznie na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, które znajdują się na obszarze województw: lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. 

Firma do kwietnia 2014 r. wykonała 10 odwiertów poszukiwawczych, w tym 3 odwierty z otworem horyzontalnym. Jeden taki odwiert kierunkowy (Stoczek-OU1K) ma długość 4307 m, a jego horyzontalny odcinek znajduje się na glębokości 2.9 km. 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo  S.A. to największe polskie przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów.  Spółka zatrudnia około 30 tys. osób i prowadzi prace związane z wydobyciem i sprzedażą gazu ziemnego w Polsce i za granicą.

PGNiG jest mocno zaangażowane w poszukiwanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce. Firma posiada 15 koncesji, które rozciągają się od Pomorza po Lubelszczyznę, a ich łączna powierzchnia według danych Ministerstwa Środowiska to 12762 km2. 

Do końca 2012 r. Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo wykonało 5 odwiertów poszukiwawczych – trzy na koncesji Wejherowo, w tym odwiert poziomy Lubocino-2,  i po jednym na koncesjach Tomaszów Lubelski i Pionki Kazimierz. 


3Legs Resources

Grupa 3Legs Resources zajmuje się poszukiwaniem i zagospodarowaniem niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu. Firma od 2011 r. jest notowana na Rynku Inwestycji Alternatywnych (AIM) Londyńskiej  Giełdy Papierów Wartościowych.

W Polsce do 3Legs Resources należą dwie spółki posiadające koncesje poszukiwawcze -  Lane Resources Poland Sp.z o.o. oraz Lane Energy Poland Sp.z o.o. W sumie Grupa jest zaangażowana na 9 koncesjach – sześć z nich jest zlokalizowanych na obszarze województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, a trzy pozostałe znajdują się na południu Polski. Partnerem na bałtyckich koncesjach 3Legs Resources jest ConocoPhilips. Łączny obszar zajmowany przez koncesje należące do Grupy to niemal 6910 km2.

Wiercenia poszukiwawcze prowadzi spółka Lane Energy, która w 2010 r. zrealizowała dwa pionowe otwory: Łebień LE-1 (koncesja Lębork) i Łęgowo LE-1 (koncesja Cedry Wielkie) . W 2011 r. wykonała dwa  odwierty poziome: Warblino LE-1H (koncesja Daminica) i Łebień LE-2H, które poddano zabiegowi wieloetapowego szczelinowania. Na odwiercie  Łebień LE-2H  uzyskano w testach pierwszą ustabilizowaną produkcję gazu łupkowego w Polsce. W 2012 r. Lane Energy zrealizowała jeden odwiert poszukiwawczy na koncesji Lębork - Strzeszewo LE-1.


Talisman Energy Polska 

Talisman Energy jest globalną firmą działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia węglowodorów z siedzibą w Calgary w Kanadzie.

Do spółki Talisman Energy Polska należą trzy koncesje poszukiwawcze, których łączna powierzchnia wynosi 2540 km2. Są one zlokalizowane na północy kraju na obszarze województw kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego.

Firma rozpoczęła wiercenia  w 2011 r. realizując jeden odwiert na koncesji Gdańsk W.  W 2012 r. wykonała kolejne dwa otwory poszukiwawcze na koncesjach Szczawno i Braniewo S.


Marathon Oil Poland 

Marathon Oil jest niezależną międzynarodową firmą zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu. Spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku.

Marathon Oil za pośrednictwem Marathon Oil Poland Sp. z o.o. posiada w Polsce 11 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego i na wszystkich z nich jest operatorem. Mniejszościowym udziałowcem 10 z 11 tych koncesji jest firma Nexen.  Łączna powierzchnia koncesji, których właścicielem jest  Marathon Oil Poland Sp. z o.o. wynosi 9378 km2.

Wiercenia poszukiwawcze w Polsce Marathon Oil rozpoczął w grudniu 2011 r. Do końca 2012 r. firma zakończyła prace nad 5 otworami (koncesje Orzechów, Siedlce, Rypin, Kwidzyń i Brodnica). Na przełomie 2012/2013 roku trwały jeszcze wiercenia na koncesji  Sokołów Podlaski.


Chevron Polska Energy Resources 

Amerykański koncern naftowy Chevron, jeden z wiodących podmiotów operujących na rynku rozpoznawania i eksploatacji zasobów energetycznych,  działalność w naszym kraju prowadzi  poprzez swoją filię - Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o.  

Spółka posiada w Polsce 4 koncesje poszukiwawcze zlokalizowane w południowo-wschodniej części kraju (województwa lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie).  Łączna powierzchnia obszarów koncesyjnych należących do koncernu Chevron to niemal 4,4 tys. km2.

W październiku 2011 r. firma zakończyła 12-miesięczny program pozyskiwania danych sejsmicznych 2D. Na jego podstawie zaplanowany został cykl wierceń. Do końca 2012 r. Chevron wykonał 2 odwierty (koncesje Grabowiec i Frampol). W listopadzie 2012 r. firma rozpoczęła prace nad kolejnym otworem poszukiwawczym (koncesja Zwierzyniec).


San Leon Energy 

San Leon Energy jest spółką działającą w branży ropy i gazu, notowaną na Rynku Inwestycji Alternatywnych (AIM) Londyńskiej  Giełdy Papierów Wartościowych. Jej udziałowcami są znany inwestor George Soros i fundusz Blackrock Inc.

Firma operuje w Europie i północnej Afryce. W Polsce jest obecna za pośrednictwem podmiotów posiadających w sumie 10 koncesji na poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Do grupy spółek powiązanych z San Leon Energy należą: Liesa Energy, Gora Energy Resources,  Vabush Energy, Oculis Energy,  Helland Investments. San Leon ma też udziały w Joyce Investemtns Sp. z o.o. oraz Maryani Investments Sp. z o.o. Łączna powierzchnia obszarów koncesyjnych, w które zaangażowana jest firma wynosi 9409 km2.
Na koncesjach należących do spółek, których właścicielem jest San Leon Energy do końca 2012 r. wykonane zostało 5 otworów poszukiwawczych. Liesa Energy Sp. z o.o. na koncesji Nowa Sól zrealizowała 2 odwierty - Lelechów SL-1 i Czasław SL-1. Także dwa odwierty, na koncesji Nida  wykonała spółka Vabush Energia (Chopin – 1 i Belvedere – 1). Wiercenie poszukiwawcze prowadziła też Gora Energy Resources – odwiert Siciny – 2 na koncesji Góra.


BNK Petroleum

BNK Petroluem  Inc. jest międzynarodową firmą energetyczną, która koncentruje się na pozyskiwaniu, badaniu i eksploatacji złóż węglowodorów, szczególnie ze złóż niekonwencjonalnych. Spółka jest notowana na giełdzie w Toronto.

Firma realizuje projekty z zakresy gazu łupkowego od 2005 r. W Polsce BNK Petroleum prowadzi działalność poprzez spółki zależne - BNK Polska oraz posiadające koncesje na poszukiwanie węglowodorów Indiana Investments Sp. z o.o. i Saponis Investments Sp. z o.o. W sumie BNK Petroleum posiada udziały w 6 koncesjach zlokalizowanych na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, o łącznej powierzchni 6438 km2.

Spółka Saponis Investments a latach 2010-2012 prowadziła prace wiertnicze na obszarze wszystkich swoich koncesji – Słupsk, Sławno, Starogard, na każdej  z nich realizując jeden odwiert poszukiwawczy. Indiana Investments wykonała dwa otwory - Gapowo B -1 na koncesji Bytów oraz Miszewo T-1 na koncesji Trzebielino.


Eni Polska 

Polski oddział włoskiego koncernu Eni, jednej z największych firm sektora ropy i gazu na świecie. Eni działa w 85 krajach i zatrudnia 79 tys. pracowników.

Eni Polska Sp. z o.o. posiada trzy koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego, zlokalizowane na terenie województw:  pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ich łączna powierzchnia wynosi 1967,72 km2.

Na obszarze koncesji Elbląg i Malbork firma w 2012 r. wykonała 3 odwierty poszukiwawcze.


ExxonMobil Corporation

Amerykański gigant naftowy ExxonMobil za pośrednictwem swoich spółek - ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. , ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. Energia Zamość Sp.j. oraz ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. Energia Chełm Sp.j.,  jest  w Polsce posiadaczem  6 koncesji, których łączna powierzchnia wynosi  6591 km2. Firma w połowie 2012 ogłosiła, że ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki  prac poszukiwawczych wycofuje się z poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce.

ExxonMobile w 2011 r. zakończył dwa odwierty poszukiwawcze – Siennica-1 na koncesji Mińsk Mazowiecki i Krupe – 1 na koncesji Chełm.

Przejęciem części koncesji od ExxonMobil zainteresowany jest  koncern PKN Orlen, który w grudniu 2012 r. razem z ExxonMobil Exploration and Production Poland  złożył wniosek o cesję dwóch obszarów koncesyjnych - Wodynie-Łuków i Wołomin.


Silurian Hallwood

Silurian Hallwood to niezależny producent ropy i gazu. Spółka powstała w 2011 r., a jej największymi udziałowcami są Hallwood Energy Group oraz Petrolinnvest S.A. 

Silurian Hallwood, za pośrednictwem spółki zależnej Silurian Sp. z o.o., posiada pięć koncesji poszukiwawczych, zlokalizowanych na obszarze województw: opolskiego, śląskiego, lubelskiego i mazowieckiego.  Łączna powierzchnia obszarów koncesyjnych należących do firmy wynosi 4082 km2. Firma świadczy też usługi związane prowadzeniem prac wiertniczych oraz zarządzaniem gospodarką wodną.

Do końca 2012 r. Silurian Hallwood nie rozpoczął wierceń poszukiwawczych na należących do firmy koncesjach.


Hutton Energy/Baasgas

Spółka Hutton Energy powstała w 2011 r. w wyniku relokacji i przekształcenia australijskiej firmy BasGas Pty Ltd.

W Polsce Hutton Energy jest obecny za pośrednictwem spółki zależnej  Strzelecki Energia sp. z o.o., która posiada 3 koncesje poszukiwawcze ( Łódź Zachód, Poddębice i Koło). Ich łączna powierzchnia to 2626 km2. Firma ma też udziały w spółkach  South Prabuty LLP Spółka osobowa z o.o. , Wileun Spółka osobowa z o. o. i  Olesnica Spółka osobowa z o.o., które posiadają po jednej koncesji na poszukiwanie gazu.

Do końca 2012 r. spółki związane z Hutton Energy nie rozpoczęły wierceń poszukiwawczych na należących do nich koncesjach.


Petrolinvest 

Petrolinvest jest spółką giełdową od 2007 r. notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Strategiczną działalnością firmy jest poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów.

Petrolinvest jest zaangażowany w inwestycje w segmencie gazu łupkowego w Polsce, jako udziałowiec spółek posiadających koncesje poszukiwawcze - Silurian, Eco Energy 2010 oraz Wisent Oil and Gas. W sumie Petrolinvest jest obecny na 13 koncesjach poszukiwawczych o łącznym obszarze 9639 km2.

Do końca 2012 r. na żadnej z tych koncesji nie rozpoczęły się prace wiertnicze. Spółka Wisent Oil and Gas, w której Petrolinvest ma 31,67 proc. udziałów, planuje ropzocząć odwierty na dwóch swoich koncesjach (Lidzbark Warminski i Kętrzyn) w I kwartale 2013 r.


DPV Service

DPV Service Sp. z o.o. działa na polskim rynku energetycznym od 2000 r. Jej podstawową działalnością  jest produkcja i poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz podziemne składowanie odpadów na terytorium Polski. Firma jest powiązana z węgierskim dystrybutorem gazu ziemnego Emfesz.

Spółka posiada w Polsce pięć koncesji na poszukiwanie gazu z łupków. Są one zlokalizowane na obszarze województw  - łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego, a ich łączny obszar to 3879 km2.

Na koncesjach należących do DPV Service Sp. z o. o. do stycznia 2013 r. nie rozpoczęły się wiercenia poszukiwawcze.Zobacz również

Więcej
Ansila Energy wstrzymuje poszukiwanie ropy i gazu w Polsce
2020-03-20

Ansila Energy wstrzymuje poszukiwanie ropy i gazu w Polsce Australijska firma Ansila Energy, poprzez swoją spółkę zależną Liesa Energy Australia (LEA), ogłosiła wycofanie się z koncesji Nowa Sól w województwie lubuskim i programu prac nad odwiertem Jany-C1.

Specjalny podatek węglowodorowy do likwidacji?
2019-09-11

Specjalny podatek węglowodorowy do likwidacji? We wtorek sejmowa komisja finansów opowiedziała się za projektem uchylającym ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. Powodem zmiany przepisów jest brak wydobycia gazu z łupków w Polsce.

Materiały video

Więcej

Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności