en
REKLAMA
Twoja ścieżkare Strona Główna / Środowisko
Środowisko

Środowisko

2015-01-05

Kwestie oddziaływania aktywności związanych poszukiwaniem i wydobyciem gazu niekonwencjonalnego na środowisko naturalne analizowane są najczęściej w odniesieniu do zagadnień związanych z wodą, glebą, atmosferą oraz ich wpływem na jakość życia ludzi w obszarach objętych tymi aktywnościami.

Więcej

Zobacz również


2014-12-28
Zjawiska sejsmiczne

Zjawiska sejsmiczne Na terenach gdzie wydobywa się gaz ze źródeł niekonwencjonalnych odnotowywany bywa wzrost aktywności sejsmicznej. Te zjawiska mają najczęściej charakter mikrowstrząsów, których siła nie przekracza zazwyczaj 3 stopni w skali Richtera, co oznacza, że nie są one odczuwalne przez człowieka.

2014-12-28
Wpływ na jakość życia ludzi

Wpływ na jakość życia ludzi Potencjalne źródła gazu łupkowego w Polsce znajdują się w pasie od Pomorza do Lubelszczyzny. To w większości tereny charakteryzujące się niską gęstością zaludnienia, dzięki czemu ryzyko niekorzystnego oddziaływania eksploatacji gazu na jakość życia ludzi jest ograniczone.

2014-12-28
Atmosfera

Atmosfera Prace prowadzone w trakcie poszukiwania i produkcji gazu ze złóż niekonwencjonalnych wiążą się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Zwiększony ruch pojazdów oraz praca urządzeń wiertniczych, które zasilane są olejem napędowym, powodują przedostawanie się do atmosfery spalin i pyłów, które mogą wpłynąć na zwiększenie stężenia w powietrzu m.in. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu.

2014-12-28
Powierzchnia terenu

Powierzchnia terenu Proces poszukiwana gazu, zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, wymaga zagospodarowania terenu potrzebnego do ustawienia urządzeń wiertniczych oraz innego wykorzystywanego do tego celu sprzętu.

2014-12-28
Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe i podziemne Wpływ wydobycia gazu niekonwencjonalnego na zasoby wody jest zagadnieniem, które często pojawia się w dyskusjach na temat środowiskowych aspektów poszukiwań i produkcji gazu łupkowego. Odnosi się ono do kwestii zanieczyszczeń wód pitnych gazem ziemnym, konkurencji w dostępie od zasobów wody oraz ryzyk związanych z oddziaływaniem na środowisko płynu wykorzystywanego do procesu szczelinowania hydraulicznego.

Zobacz również

Więcej
Unijne konsultacje społeczne w sprawie łupków
2012-12-21

Unijne konsultacje społeczne w sprawie łupków Komisja Europejska rozpoczęła właśnie konsultacje społeczne w sprawie gazu łupkowego. Wszyscy zwolennicy i przeciwnicy niekonwencjonalnego surowca mogą osobiście napisać do KE w tej sprawie.© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności