REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Środowisko  / 

Kategorie

Wpływ na jakość życia ludzi

2014-12-28 / 13:33
Wpływ na jakość życia ludzi

Potencjalne źródła gazu łupkowego w Polsce znajdują się w pasie od Pomorza do Lubelszczyzny. To w większości tereny charakteryzujące się niską gęstością zaludnienia, dzięki czemu ryzyko niekorzystnego oddziaływania eksploatacji gazu na jakość życia ludzi jest ograniczone.

W dużej części obszarów, na których może znajdować się gaz łupkowy, gęstość zaludnienia waha się od 20-40 do 40-60 osób na km2. Wysokie zagęszczenie ludności, które może ograniczyć możliwość prowadzenia prac, dotyczy okolic Gdańska i Warszawy, gdzie w niektórych obszarach gęstość zaludnienia sięga 200 osób/km2.

Poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego wywierają wpływ na  życie lokalnych społeczności. Prace związane z budową placu wiertniczego generują ruch na okolicznych drogach. W przypadku  złóż niekonwencjonalnych dodatkowym obciążeniem jest transport materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Wzmożony ruch jest zazwyczaj odczuwany przez okolicznych mieszkańców w okresie kilku tygodni, kiedy trwają intensywne prace nad przygotowaniem złoża. Elementem lokalnego krajobrazu staje się wieża wiertnicza, która w nocy jest źródłem światła. Z pracami prowadzonymi na terenie wiertni wiążą się ponadto emisje spalin z urządzeń wiertniczych oraz pomp wykorzystywanych do zabiegów szczelinowania.
Czynnikiem mającym duży wpływ na jakość życia okolicznych mieszkańców jest poziom hałasu generowanego w trakcie prac poszukiwawczych i wydobywczych. Jego głównym źródłem są urządzenia wiertnicze, agregaty prądotwórcze, pompy płuczkowe. W Polskich realiach badania dotyczące poziomu hałasu w trakcie prac poszukiwawczych na odwiercie Łebień LE-2H badał Państwowy Instytut Geologiczny. Analiza wykazała , że na granicy zakładu rejestrowano poziomy dźwięku sięgające 77,5 dB. Przy zabudowie mieszkalnej natężenie dźwięku osiągało poziom 53,8 dB. W badaniach przeprowadzonych w trakcie wiercenie trzech otworów przez dr. inż. Jana Macudę z Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, zasięg izofony 45 dB, która w rejonie badanych wiertni była najczęściej stosowaną dopuszczalną wartością w porze nocnej, wyznaczony mieścił się w przedziale 427-429m1.

Słowa kluczowe: środowisko

Zobacz również

Więcej
USA zwiększają produkcję ropy łupkowej
2021-06-18

USA zwiększają produkcję ropy łupkowej Rzeczywista produkcja ropy łupkowej w czerwcu będzie nieco wyższa niż oczekiwano, a w lipcu wzrośnie jeszcze bardziej, szacuje EIA. Firmy wiertnicze z optymizmem patrzą w przyszłość i zwiększają zatrudnienie.

Pioneer Natural Resources kupuje DoublePoint
2021-04-06

Pioneer Natural Resources kupuje DoublePoint Pioneer Natural Resources Co., amerykański producent ropy i gazu łupkowego, przejmuje mniejszego konkurenta DoublePoint Energy LLC. Umowa ma wartość 6,4 miliarda USD, podał Pioneer w oświadczeniu.


Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności