REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Gaz niekonwencjonalny  / 

Łupki - źródło gazu niekonwencjonalnego

Łupki - źródło gazu niekonwencjonalnego

Gaz łupkowy – to pojęcie, które w mediach ostatnich miesięcy robi wręcz zawrotną karierę. Niestety w miarę popularności poszerza się także zakres niejasności, uproszczeń czy zafałszowań podstawowych terminów. Media rzucają określeniem „gaz łupkowy” nie zważając na to, że jest to zaledwie element szerszego zbioru – złóż gazu niekonwencjonalnego. Warto zatem na początku uporządkować to, o czym zwykle pisze się na pierwszych stronach gazet, jednak tyleż często, co mgliście.

Gaz niekonwencjonalny to odmiana gazu ziemnego. Złoża gazowe są klasyfikowane jako konwencjonalne, jeśli znajdują się w przestrzeniach skał porowatych (często wapieniach lub piaskowcach), które umożliwiają swobodny przepływ gazu przez otwory lub wskutek niezbyt głębokich wierceń. Niekonwencjonalne zasoby znajdują się w skałach o niskiej przepuszczalności, co sprawia, że są zdecydowanie trudniej dostępne. Chodzi m.in. o specjalne technologie, które trzeba zastosować dla zabezpieczenia i drożności odwiertu. Tego rodzaju gaz lokuje się w potężnych złożach – znacznie bogatszych, aniżeli tradycyjne, jednakże kosztowniejsze i wymagające potężnych nakładów dla stwierdzenia, gdzie się znajdują i czy ich eksploatacja jest opłacalna.

W skrócie: Gaz łupkowy to gaz ziemny, którego złoża znajdują się znacznie głębiej niż konwencjonalne.

Materiały video

Więcej

Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności