en
REKLAMA
Twoja ścieżkare Strona Główna / Badania i nauka / Publikacje
Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

2015-01-11

 

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski
Raport „Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski”

Wydawca: Instytut Kościuszki

Data wydania: 17.08.2012

O publikacji: Raport Instytutu Kościuszki analizuje historię oraz skalę i rodzaje korzyści społecznych, ekonomicznych i energetycznych związanych z wydobyciem gazu łupkowego w USA i Kanadzie. Informacje zostały przedstawione w oparciu o najnowsze dane ekonomiczne oraz wyniki badań socjologicznych, dotyczące postrzegania przez amerykańskie społeczeństwo korzyści związanych z funkcjonowaniem sektora łupkowego.

Link do publikacji: ik.org.pl

 

 

Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa
Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa

Wydawca: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa we współpracy z CASE - Doradcy

Data wydania: 11 lipca 2012

O publikacji: Główne cele projektu to:
• stworzenie trzech realistycznych scenariuszy rozwoju produkcji gazu łupkowego w Polsce do roku 2025 wraz z określeniem poziomu niezbędnych wydatków inwestycyjnych, • zbadanie efektów makroekonomicznych w poszczególnych scenariuszach rozwoju sektora gazu łupkowego w skali całej polskiej gospodarki.

Link do publikacji: www.case-research.eu 

 

Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa
Problemy z gazem łupkowym w Bułgarii, Czechach i Rumunii. Uwarunkowania polityczne – stan prawny – perspektywy

Wydawca: Ośrodek Studiów Wschodnich

Data wydania: wrzesień 2012

O publikacji: Raport przedstawia stanowisko państw, które mimo początkowego zainteresowania gazem łupkowym, dołączyły do krajów sceptycznych wobec eksploatacji niekonwencjonalnego surowca. Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kraje, które deklarują chęć poprawy swojego bezpieczeństwa energetycznego podchodzą do gazu łupkowego z narastającym sceptycyzmem.

Link do publikacji: www.osw.waw.pl 

Zobacz również

Więcej
Brytyjski gaz łupkowy nieopłacalny?
2014-12-31

Brytyjski gaz łupkowy nieopłacalny? Według raportu przygotowanego przez firmę Wood Mackenzie - wydobycie gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii może być ekonomicznie nieopłacalne.© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności