en
REKLAMA
Twoja ścieżkare Strona Główna / Badania i nauka / Ośrodki naukowe
Ośrodki naukowe

Ośrodki naukowe

2015-01-15

Poniższy katalog prezentuje ośrodki naukowe na terenie Polski, które w swoich pracach zajmowały się i zajmują różnorodnymi aspektami poszukiwania i wydobycia gazu niekonwencjonalnego i problematyki pokrewnej.

Katalog ten będzie sukcesywnie rozszerzany. W razie konieczności uzyskania szczegółowej informacji kontaktowej, prosimy o informację na adres redakcja@polskielupki.pl.

Dziedziny

Technologie górnicze:

Adres: Al. A. Mickiewicza 30, Kraków 30-059
Tel.: (12) 617 31 53,
fax: (12) 617 22 19
kig@wnaft.agh.edu.pl
www.kig.wnaft.agh.edu.pl/

 • Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej (Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) - pracownicy Katedry zajmowali się m.in. przygotowaniem metody pozyskania gazu łupkowego z magazynowaniem w złożu dwutlenku węgla
 • Adres: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Warszawa 00-908
  Tel.: (22) 683 98 49,
  fax: (22) 683 93 55
  kmiis@wat.edu.pl
  kmiis.wme.wat.edu.pl

  Adres: al. A. Mickiewicza 30,  Kraków 30-059
  Tel: (12) 617-22-06, (12) 617-22-23,
  fax: (12) 617-22-06
  stryczek@agh.edu.pl
  www.wnig.agh.edu.pl

 • Zakład Ekologicznych Technik Górniczych (Instytut Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska) - zakład podemuje m.in. problematykę technologii wypełniania pustek poeksploatacyjnych i likwidacji skutków działalności wydobywczej
 • Adres: ul. Akademicka 2, Gliwice 44-100
  Tel.: (32) 237-11-91, (32) 237-14-42
  fax: (32) 237-18-19
  rg6@polsl.pl
  www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg6/Strony/zetg.aspx 

 • Zakład Projektowania Materiałów (Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska) - zakład 
 • Adres: ul. Wołoska 141, Warszawa 02-507 
  Tel.: (22) 234-85-29,
  fax: (22) 234-87-50
  karolina.statkiewicz@materials.pl
  materials.pl

  Ochrona środowiska:

  Adres: Al. A. Mickiewicza 30, Kraków 30-059
  Tel.: (12) 617-24-04,
  fax: (12) 617-24-27
  khgi@agh.edu.pl
  www.khgi.agh.edu.pl/

 • Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski) - katedra zajmuje się szeroko pojętą problematyką hydrogeolgiczną, zwłaszcza w obszarach górniczych, problemami ochrony wód podziemnych czy hydrogeochemią
 • Adres: ul. Będzińska 60, Sosnowiec 41-200
  Tel.: (32) 368-96-42,
  fax: (32) 368-96-42
  hydro@wnoz.us.edu.pl
  khgi.wnoz.us.edu.pl

 • Katedra Technologii Chemicznej (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska) - specjaliści z tej placówki pracują nad problematyką szczelinowania hydraulicznego i doboru składu płynów wiertniczych
 • Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
  Tel: (58) 347-20-65, (58) 347-19-50, 
  fax: (58) 347-20-65
  ktch@pg.gda.pl
  www.technologia.gda.pl

 • Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetycznych (Politechnika Warszawska) - gaz łupkowy jest tylko jednym z szeregu zagadnień tej interdyscyplinarnej struktury badaawczej, odpowiadającej za szeroko pojmowane zagadnienia nowych technologii energetycznych.
 • Adres: ul. Nowowiejska 21/25, Warszawa 00-665 
  Tel.: (22) 234-52-56,
  fax: (22) 825-52-70
  www.ucbzse.edu.pl

  Sejsmologia:

  Adres: ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
  Tel: (22) 691-59-50
  fax: (22) 691-59-15,
  dbiul@igf.edu.pl
  www.igf.edu.pl/pl/zaklady_naukowe/sejsmologii_i_fizyki_wnetrza_ziemi

  Geologia, geofizyka, ocena złóż:

  Adres: Al. A. Mickiewicza 30, Kraków 30-059
  Tel.: (12) 617-24-31, (12) 617-38-85, (12)617-38-86,
  fax: (12) 617-24-31
  www.pgn.agh.edu.pl

 • Pracownia Geologii Górniczej (Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)  - w ramach pracowni prowadzone są prace z zakresu rozpoznawania i dokumentacji złóż przed eksploatacją
 • Adres: al. A. Mickiewicza 30, Kraków 30-059
  Tel: (12) 617-24-26, (12) 617-39-18,
  pgg@geol.agh.edu.pl
  www.geol.agh.edu.pl/~pgg

 • Zakład Geologii Inżynierskiej(Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)  - w Zakłądzie prowadzone są szeroko zakrojone badania gruntów i ich własności fizykochemicznych oraz mechanicznych. Przy Zakładzie funkcjonuje specjalistyczne laboratorium, zajmujące się badaniami podłoża gruntowego.
 • Adres: al. Żwirki i Wigury 93, Warszawa 02-089<
  Tel: (22) 554-05-00,
  fax: (22) 554-00-01
  www.geo.uw.edu.pl/IHIGI/pol/instytut/inst_jednostki_inz.html

  Edukacja:
 • Geofizyka - kierunek zamawiany 2012-2015 (Wydział Nauk o Ziemi oraz Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach) - studia geofizyczne stanowią podstawową metodę przygotowania specjalistów z zakresu procesów fizycznych w litosferze, atmosferze i hydrosferze. Mają oni także otrzymać dobre przygotowanie do pracy związanej z wydobyciem, geofizyką i wiertnictwem.
 • Adres: ul. Będzińska 60, Sosnowiec 41-200
  Koordynator projektu: www.geofuture.us.edu.pl/kontakt.php
  www.geofuture.us.edu.pl

  Prawo:
 • Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach)  - w ramach tej katedry prowadzone są badania i prace dotyczące wykładni przepisów prawa górniczego i geologicznego. Ponadto naukowcy z tej placówki pracują nad zagadnieniami prawa ochrony środowiska.
 • Adres: ul. Bankowa 11b, Katowice 40-007<
  Tel: (32) 359-16-34,
  fax: (32) 359-20-61
  alipinsk@us.edu.pl
  www.wpia.us.edu.pl

  Kwestie polityczne i społeczne:
 • Zakłąd Interesów Grupowych (Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - zakład jest jedną z niewielu jak dotychczas placówek naukowych podejmujących problematykę społecznego oddźwięku problematyki eksploatacji gazu łupkowego i innych nowoczesnych technologii. Warto wskazać tu m.in. badania dra Piotra Stankiewicza wokół kontrowersji łupkowych.
 • Adres: ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń 87-100
  Tel.: (56) 611-36-36, (56) 622-76-40
  fax: (56) 622-47-65
  soc-sekr@umk.pl
  www.soc.umk.pl/o-instytucie/struktura-instytutu/zaklad-interesow-grupowych

  Zobacz również

  Więcej
  Brytyjski gaz łupkowy nieopłacalny?
  2014-12-31

  Brytyjski gaz łupkowy nieopłacalny? Według raportu przygotowanego przez firmę Wood Mackenzie - wydobycie gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii może być ekonomicznie nieopłacalne.  © 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności