en
REKLAMA
Twoja ścieżkare Strona Główna / Gaz niekonwencjonalny / Typy gazu

Łupki - źródło gazu niekonwencjonalnego

2015-01-06

Gaz łupkowy – to pojęcie, które w mediach ostatnich miesięcy robi wręcz zawrotną karierę. Niestety w miarę popularności poszerza się także zakres niejasności, uproszczeń czy zafałszowań podstawowych terminów. Media rzucają określeniem „gaz łupkowy” nie zważając na to, że jest to zaledwie element szerszego zbioru – złóż gazu niekonwencjonalnego. Warto zatem na początku uporządkować to, o czym zwykle pisze się na pierwszych stronach gazet, jednak tyleż często, co mgliście.

Łupki - źródło gazu niekonwencjonalnego

Gaz niekonwencjonalny to odmiana gazu ziemnego. Złoża gazowe są klasyfikowane jako konwencjonalne, jeśli znajdują się w przestrzeniach skał porowatych (często wapieniach lub piaskowcach), które umożliwiają swobodny przepływ gazu przez otwory lub wskutek niezbyt głębokich wierceń. Niekonwencjonalne zasoby znajdują się w skałach o niskiej przepuszczalności, co sprawia, że są zdecydowanie trudniej dostępne. Chodzi m.in. o specjalne technologie, które trzeba zastosować dla zabezpieczenia i drożności odwiertu. Tego rodzaju gaz lokuje się w potężnych złożach – znacznie bogatszych, aniżeli tradycyjne, jednakże kosztowniejsze i wymagające potężnych nakładów dla stwierdzenia, gdzie się znajdują i czy ich eksploatacja jest opłacalna.

W skrócie: Gaz łupkowy to gaz ziemny, którego złoża znajdują się znacznie głębiej niż konwencjonalne.

Zobacz również


Typy gazu niekonwencjonalnego
2014-12-28

Typy gazu niekonwencjonalnego Popularne pojęcie "gaz łupkowy" to tak naprawdę opis zaledwie jednego spośród kilku typów gazu ziemnego pozyskiwanego w sposób niekonwencjonalny. Rozróżnienie ich ma fundamentalne znaczenie, bowiem każdy z nich wymaga innych metod wydobycia i innych rozwiązań technologicznych.
© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności