en
REKLAMA
Twoja ścieżka Strona Główna / O nas

O nas

Information Market S.A. Wydawcą portalu polskielupki.pl jest Information Market S.A. - polska firma, która w ramach zarządzanych przez siebie marek dostarcza usługi informacyjno-doradcze w modelu B2B dla firm działających w istotnych dla gospodarki sektorach, takich jak: petrochemia, chemia, energetyka, ciepłownictwo czy motoryzacja.

Spółka powstała w 2011 r. w wyniku przekształcenia  e-petrol.pl sp. z o.o. - firmy analityczno-doradczej, działającej od 2001 r. i świadczącej profesjonalne usługi dla sektora paliwowego w Polsce. Obecnie e-petrol.pl jest jedną z pięciu marek zarządzanych przez Information Market S.A., obok Centrum Domowego Ciepła, Spotkań Branży Petrochemicznej, Information Market Consulting oraz Polskich Łupków.

MISJA PORTALU

Wydobycie gazu łupkowego na masową skalę stanowi bezprecedensową szansę rozwoju dla polskiej gospodarki oraz daje perspektywę uniezależnienia energetycznego kraju. Istnieje wiele czynników sukcesu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem, a później eksploatacją złóż gazu łupkowego np.: odpowiednie otoczenie prawne, technologiczne, organizacyjne, dostęp do know-how i finansowania, ale także odpowiedni przepływ informacji i akceptacja społeczna. 

Dostęp do informacji jako krytyczny czynnik sukcesu

Na bazie doświadczenia, jakie prowadząc profesjonalną działalność analityczną dla rynku paliwowego  posiada Information Market S.A., można postawić tezę, że właściwy przepływ informacji jest czynnikiem warunkującym rozwój branży, szczególnie biorąc pod uwagę jej wrażliwość na wpływ czynników politycznych oraz społecznych.

Dla wszystkich uczestników rodzącego się rynku potrzebny jest dostęp do usystematyzowanej, niezależnej i profesjonalnej informacji o wydarzeniach w branży, technologiach i badaniach, postępie prac, dostępnych ekspertach branżowych z Polski i z zagranicy. Kluczowy będzie też odpowiedni przepływ informacji pomiędzy firmami eksploatującymi złoża, a lokalnymi społecznościami, które będą mieć bezpośrednią styczność z działaniami firm wydobywających gaz łupkowy. Otwarty dostęp do rzetelnej informacji będzie stanowić jeden z kluczowych czynników podnoszących masową akceptację dla działań branży.

Polskie Łupki dostawcą informacji dla rodzącego się rynku

Polskie Łupki Information Market S.A. tworząc „Polskie Łupki” - portal dostarczający informacji w zakresie wszelkich aspektów branży gazu łupkowego, wychodzi naprzeciw rodzącym się potrzebom branży oraz jej otoczenia. 

Doświadczenia z rynku paliw płynnych stanowią dobrą bazę do stworzenia pakietu usług dla branży i otoczenia gazu łupkowego w zakresie informacji, edukacji, działań PR, zapewniania kontaktu z ekspertami branżowymi. Narzędzia będą też docelowo zapewniać bieżące informacje analityczne, tym notowania surowców, które ułatwią szybki rozwój tej gałęzi gospodarki. W dłuższym horyzoncie rozpatrywane jest także wspólne powołanie z placówką naukową „Instytutu technologii wydobycia gazu łupkowego”.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Adres i siedziba:
Information Market S.A.
ul. Stacyjna 1/51
53-613 Wrocław

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000394474

NIP:
897-16-58-284
REGON:
932650021

Kapitał zakładowy spółki:
115 000 zł

Materiały video

Więcej

Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności