REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Aktualności /  Polska  / 

Kategorie

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ gotowe do badań materiałów geologicznych

EIT+
2013-11-28 / 08:34
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ gotowe do badań materiałów geologicznych

We Wrocławiu powstaje jedno z największych w Polsce innowacyjnych centrów akademicko-biznesowych z imponującą liczbą ponad 60 laboratoriów. W świeżo utworzonych pracowniach uruchomiono m.in. Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych.

Inwestycję realizuje Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB).

Laboratoria, które tworzone są w projekcie wspomagającym rozwój badań nad technologią pozyskiwania węglowodorów niekonwencjonalnych oraz analizą zasobów naturalnych prowadzonym przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+, umożliwiać będą prowadzenie badań różnego rodzaju próbek geologicznych i opracowanie nowych metod analizy gazu i wody w otoczeniu odwiertów. 

Naszym zdaniem szczególnie istotne jest opracowanie w skali laboratoryjnej procesu szczelinowania, selekcji płynów do szczelinowania czy propantów, co ułatwi i umożliwi dobór właściwych technik postępowania w zależności do budowy geologicznej i składu skał łupkowych występujących w Polsce. W strukturze prac rozpoznawczych złoża geologicznego, widoczna jest bowiem potrzeba kompleksowej oferty serwisowej dla firm wiertniczych, wzorowanej na pracach realizowanych w laboratoriach amerykańskich, prowadzących badania budowy geologicznej, porowatości czy też przepuszczalności skał również metodami obrazowania 3D – uważa dr Łukasz Nieradko, Dyrektor Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. - Stąd też decyzja, aby przygotować ofertę laboratoriów dla przemysłu wydobywczego – dodaje.

Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych

Wśród pracowni tworzących Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych ulokowanych w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ znajdą się laboratoria bio- i nanotechnologiczne, w  tym m.in.: Laboratorium Krystalografii (XRD),  Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (SEM), Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA), Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR), Laboratorium Spektrometrii Mas (MS) oraz Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR). Będą w nich prowadzone badania próbek geologicznych oraz pomiary geochemiczne surowców mineralnych i skał łupkowych, które dzięki skoncentrowaniu różnorodnej i często unikalnej aparatury badawczej w jednej lokalizacji, będą mogły być poddane dokładnej analizie z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klienta. - To pozwoli na uproszczenie i skrócenie czasu trwania procesu obsługi klienta oraz umożliwi właściwą interpretację uzyskanych wyników pomiarów – zapewnia Agnieszka Skotarczyk, ekspert ds. kontaktów z przemysłem. 

Co jeszcze oferuje EIT+?

Laboratoria Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ bazują na światowej klasy systemach pomiarowych firmy FEI, oferować zatem będą analizę próbek geologicznych pod kątem identyfikacji i charakterystyki skał macierzystych. - Badania laboratoryjne obejmować będą szczegółową analizę złóż pod względem składu i jakości wydobywanych materiałów dla określenia przede wszystkim późniejszej opłacalności eksploatacji – podkreśla dr Łukasz Nieradko. 

Jakość skał łupkowych zależy od składu mineralogicznego, zawartości i składu substancji organicznych, zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC), badania produktów biochemicznego i geochemicznego przeobrażenia substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dodatkowo należy określić typ i źródło kerogenu, określić dojrzałości termiczną skały, porowatość, zbadać przepuszczalność, kruchość i wyznaczyć właściwości procesu pękania. 
- Poprzez przeprowadzenie wymienionych powyżej badań można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące właściwości skał łupkowych, które zdecydują o procesie szczelinowania hydraulicznego, a także wpłyną na planowanie harmonogramu wydobycia gazu ze złóż – dodaje Nieradko, który koordynuje pracę nowopowstałego Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych. 

Pierwsi w Polsce

Specjalistyczna aparatura Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych obejmuje m.in. skaningowe mikroskopy elektronowe, dyfraktometr rentgenowski, porozymetr, układ termowagi połączonej ze spektrometrem masowym i spektroskopią w podczerwieni, dzięki któremu możliwe będzie badanie zawartości substancji organicznych w próbkach. To pierwsza tego typu kombinacja urządzeń w Polsce umożliwiająca zaawansowane badania materiałów geologicznych pod kątem optymalizacji procesów wydobycia, szacowania zasobów, złóż i opłacalności eksploatacji, dostępna także jako aparatura serwisowa dla partnerów przemysłowych i badawczych. 

Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych jest jeszcze w fazie rozruchu. Niemniej jednak już teraz jest to bardzo ważne miejsce na mapie polskich łupków. 

Zobacz również

Więcej
USA zwiększają produkcję ropy łupkowej
2021-06-18

USA zwiększają produkcję ropy łupkowej Rzeczywista produkcja ropy łupkowej w czerwcu będzie nieco wyższa niż oczekiwano, a w lipcu wzrośnie jeszcze bardziej, szacuje EIA. Firmy wiertnicze z optymizmem patrzą w przyszłość i zwiększają zatrudnienie.

Pioneer Natural Resources kupuje DoublePoint
2021-04-06

Pioneer Natural Resources kupuje DoublePoint Pioneer Natural Resources Co., amerykański producent ropy i gazu łupkowego, przejmuje mniejszego konkurenta DoublePoint Energy LLC. Umowa ma wartość 6,4 miliarda USD, podał Pioneer w oświadczeniu.


Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności