REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Gaz łupkowy w Polsce  / 

Zasoby gazu łupkowego w Polsce

Zasoby gazu łupkowego w Polsce

Opublikowane do tej pory szacunki na temat zasobów gazu łupkowego w Polsce istotnie różnią się od siebie. W skrajnie optymistycznym wariancie według rządowej amerykańskiej agencji Energy Information Administration (EIA), w polskich łupkach kryć może się aż 5,3 bln metrów sześciennych gazu.

Wysoko zasobność złóż w Polsce  w 2009 roku oceniały też firmy konsultingowe - Advanced Resources International (3 bln metrów sześciennych) i Wood McKenzie (1,4 bln metrów sześciennych). Zupełnie inaczej potencjał złóż gazu łupkowego w naszym kraju widzi amerykańska służba geologiczna, według której wydobywane zasoby to jedynie 38,1 mld metrów sześciennych. Pomiędzy tymi skrajnymi szacunkami mieści się ocena, przygotowana przez Państwowy Instytut Geologiczny, który za najbardziej prawdopodobny dla wielkości zasobów gazu łupkowego w Polsce uznaje przedział  346 - 768 miliardów metrów sześciennych.
Dla porównania udokumentowane do tej pory zasoby ze złóż konwencjonalnych to ok. 145 mld m3 , a roczna konsumpcja błękitnego paliwa w Polsce wynosi około 14,5.

Najbardziej optymistyczna prognoza dotycząca zasobów gazu łupkowego w Polsce została opublikowana w kwietniu 2011 roku przez agencję Energy Information Administration, która jest analitycznym i statystycznym ramieniem amerykańskiego Departamentu Energii. Według raportu EIA (http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf), który oceniał potencjał  zasobów gazu łupkowego w 32 krajach, złoża w Polsce są największe w Europie i mogą wynosić 5,3 bln metrów sześciennych gazu. Szacunki EIA budzą sporo wątpliwości i wskazuje się na przyjęte w nich optymistyczne założenia oraz budzące wątpliwości podstawy geologiczne.

W marcu 2012 r. pojawiła się pierwsza analiza przygotowana w Polsce -  raport Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) na temat zasobów gazu łupkowego w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim (http://www.pgi.gov.pl/pl/component/docman/doc_download/771-raport-pl.html). Według szacunków PIG zasoby wydobywalne gazu z formacji łupkowych w pasie ciągnącym się od Pomorza po Lubelszczyznę maksymalnie mogą wynosić 1,92 biliona m3, a najbardziej prawdopodobny przedział to 346 - 768 miliardów m3. Raport powstał w oparciu o analizę danych archiwalnych z 39 otworów rozpoznawczych wykonanych w latach 1950-1990. PIG planuje zaktualizować swój raport po zbadaniu próbek ze 100 odwiertów wykonanych na ternie Polski.
W opublikowanym w lipcu 2012 roku raporcie amerykańska służba geologiczna U.S. Geological  Survey (USGS) oszacowała zasobność złóż w formacjach łupkowych Polsce, w pasie ciągnącym się od Pomorza po Lubelszczyznę, na 38,1 mld metrów sześciennych (http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3102/fs2012-3102.pdf). Analiza USGS bazowała na badaniu próbek z 56 odwiertów wykonanych przed 1990 rokiem i odnosiła się do  analogicznych ocen amerykańskich złóż.

Zobacz również

Więcej
Ansila Energy wstrzymuje poszukiwanie ropy i gazu w Polsce
2020-03-20

Ansila Energy wstrzymuje poszukiwanie ropy i gazu w Polsce Australijska firma Ansila Energy, poprzez swoją spółkę zależną Liesa Energy Australia (LEA), ogłosiła wycofanie się z koncesji Nowa Sól w województwie lubuskim i programu prac nad odwiertem Jany-C1.

Specjalny podatek węglowodorowy do likwidacji?
2019-09-11

Specjalny podatek węglowodorowy do likwidacji? We wtorek sejmowa komisja finansów opowiedziała się za projektem uchylającym ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. Powodem zmiany przepisów jest brak wydobycia gazu z łupków w Polsce.

Materiały video

Więcej

Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności