REKLAMA
Twoja ścieżka Strona główna /  Prawo i podatki  / 

Raporty i opinie

Raporty i opinie

Unijne opracowania na tematy związane z wydobyciem gazu z łupków.

AEA_Climate impact of potential shale gas production in the EU. Final Report
Raport: Climate impact of potential shale gas production in the EU. Final Report

Data wydania:
 30.07.2012 

O publikacji: Raport został przygotowany przez AEA we współpracy z CE Delft i Milieu na zamówienie Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej. W Raporcie zawarto analizę wpływu, jaki wydobycie gazu łupkowego w UE może mieć na klimat, a w szczególności na emisję gazów cieplarnianych. W oparciu o badania przeprowadzone przede wszystkim w USA, Raport przedstawia szacunkową wysokość emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie produkcji gazu łupkowego oraz wskazuje najlepsze, dostępne obecnie techniki kontroli i redukcji tych emisji. Uzyskane w ten sposób wyniki stanowią następnie podstawę do oszacowania potencjalnej wartości emisji gazów cieplarnianych wywołanych produkcją gazu łupkowego na obszarze UE. Kolejny rozdział Raportu zawiera przegląd obowiązującego prawodawstwa unijnego z zakresu kontroli emisji gazów cieplarnianych spowodowanych produkcją gazu łupkowego. Raport kończy analiza obecnego systemu raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz badanie, czy istniejące regulacje są adekwatne dla emisji wywołanej produkcją gazu łupkowego i w jaki sposób można je udoskonalić. 

AEA_Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe
Raport: Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe.

Data wydania:
10.08.2012 

O publikacji:
Raport został przygotowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej i dotyczy oceny zagrożeń i wpływu, jakie na środowisko naturalne i zdrowie może mieć stosowanie szczelinowania hydraulicznego, w szczególności w kontekście wydobycia gazu łupkowego. Raport identyfikuje podstawowe, potencjalne ryzyka na każdym etapie wydobycia gazu łupkowego, tj. 1) wybór i przygotowanie terenu pod odwiert; 2) projektowanie, wiercenie, osłona i cementowanie odwiertu; 3) szczelinowanie hydrauliczne; 4) ukończenie odwiertu; 5) wydobycie; 6) likwidacja odwiertu. W Raporcie dokonuje się również analizy reżimu prawnego UE w zakresie środowiska naturalnego i podejmuje się próbę identyfikacji, które z ryzyk związanych z produkcją gazu łupkowego są objęte regulacjami unijnymi, a które pozostają poza obszarem tych regulacji. Kolejny rozdział Raportu poświęcony jest przeglądowi istniejących przepisów, standardów, najlepszych praktyk i wytycznych, które mogą być wykorzystane do zarządzania ryzykami związanymi ze szczelinowaniem hydraulicznym. Wnioski z dokonanych analiz i badań służą następnie do przedstawienia odpowiednich rekomendacji dla UE.

Partner Sekcji


Zobacz również

Więcej
Głosowanie ws. dyrektywy środowiskowej przesunięte
2015-09-12

Głosowanie ws. dyrektywy środowiskowej przesunięte Wczoraj Parlament Europejski zdecydował o przesunięciu na październik głosowania odnośnie tzw. dyrektywy środowiskowej na październik.

Gaz łupkowy wpłynie na liberalizację przepisów
2015-01-18

Gaz łupkowy wpłynie na liberalizację przepisów Minister Środowiska Marcin Korolec poinformował, że rząd przewiduje liberalizację przepisów środowiskowych w związku z wydobyciem gazu łupkowego.

Materiały video

Więcej

Kalendarium

Więcej

© 2001- Information Market S.A. | Polityka prywatności